Skogrossisers og Agenters Landsforening (SAL)


Skogrossisters og Agenters Landsforening er en bransjeforening for leverandører til skobransjen.


Foreningen har som formål å ivareta og fremme medlemmenes interesser, og fungerer som et felles talerør mot myndigheter, kjede og presse.

 

Foreningen har drøye 35 medlemmer per i dag. Foreningen ledes av et styre bestående av 7 medlemmer, og 1 varamedlem. Ordinær generalforsamling holdes vært år innen utgangen av mai.

 

 

Sekretariatet til foreningen ledes av Mathilde Zetlitz Haga som også er advokat. Påmelding kan sendes til post@sal-forening.no. Medlemskontigenten er nok. 3000 per år.

 

 

Foreningen arbeider aktivt for å oppnå gode avtaler på vegne av medlemmene, og med saker som angår medlemmene. Dette gjelder blant annet vurderinger og fellesuttalelser til og fra innkjøpsforeningene.

 

 

Foreningen sitter som deltaker i messekomiteén, og yter økonomisk støtte til arrangementer i forbindelse avholdelse av Skomessen. Foreningen er også en av tre eiere i Skoforlaget, og har to representanter i styret. SAL inviterer også med jevne mellomrom til uformelle sammenkomster for å styrke samholdet i bransjen.

 

 

Som medlem i SAL har du følgende fordeler:

 

-juridisk bistand

-SAL er medlem av VIRKE (tidligere HSH), noe som gir medlemmene flere fordeler gjennom VIRKE.

-Frakt avtaler.

-Bensin avtaler. 

-Rabatt og fortrinnsrett ved utstilling på Skomessen i Oslo. Gjelder utstillere som ikke er permanente på Skosenteret.

-Interessante forelesninger som skal være relevante for medlemmene.

-Gode rabatter hos de mest interessante blad forlagene. 

 


Felles avtaler er et satsningsområde for SAL som vi nå skal jobbe mer aktivt med.


 

Generalforsamling arrangeres i slutten av mai hvert år. Med en sosial sammenkomst som avslutning

 

 

 

****

 

Til toppen


Sekretariatet
SAL
Bogstadveien 6
0355 Oslo

Tlf. 48 10 98 95
Fax: 22469358
Mail: post@sal-forening.no

Sekretær:
Mathilde Zetlitz Haga
Advokat

Nettsider av Apasje

Logg inn

Glemt passord?

Ikke medlem? Ikke medlem? Les om fordelene her

×